Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim

Cała Polska Czyta Dzieciom

 

cala polska czyta dzieciom

cała polska czyta dzieciom

Program „Czytające Przedszkola”

Założenia Programu

Program „Czytające Przedszkola” jest programem edukacyjnym prowadzonym w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” W przedszkolach Program zakłada codzienne czytanie dzieciom przez wychowawców przez co najmniej 20 minut, najlepiej o stałej porze. Można czytać kilka razy dziennie. Dzieciom, które nie mogą się skupić, można pozwolić na cichą zabawę - w tym czasie też będą słuchały. W ramach Programu do przedszkoli zapraszani są rodzice, dziadkowie, inni dorośli (seniorzy, przedstawiciele ciekawych zawodów, harcerze), aby czytali dzieciom. Inne działanie to podjęcie współpracy z pobliską biblioteką i wprowadzenie regularnych wypraw przedszkolaków do biblioteki (np. raz w miesiącu), gdzie dzieciom będą czytały panie bibliotekarki. Inicjatorzy Programu zwracają uwagę, że czytaniu może towarzyszyć wiele zajęć inspirowanych lekturą.

Program w swoich założeniach ma sprzyjać osiąganiu następujących rezultatów:

- doskonaleniu umiejętności językowych; wzrostowi zrozumienia tekstów i poleceń;

- nauce myślenia;

- poprawie koncentracji, wydłużeniu przedziału uwagi;

- rozwijaniu pamięci i wyobraźni;

- poprawie poziomu wypowiedzi ustnych

- wyciszeniu i większej gotowości do nauki;

- zwiększeniu zdolność dzieci do refleksji i krytycznego myślenia;

- rozwojowi inteligencji emocjonalnej;

- poprawie poczucia własnej wartości dzieci;

- poprawie wzajemnych relacji pomiędzy dziećmi;

- powstawaniu więzi pomiędzy nauczycielem i dziećmi;

- spadkowi ilości aspołecznych i chuligańskich zachowań;

- wzrostowi zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;

- wzrostowi czytelnictwa.

ROK SZKOLNY 2013/14:

slocin biedronki biedronki jaskolki wrobelki

owp sowy biedronki 3latki mrowki

3latki Cała Polska Czyta Dzieciom OPTYMISTYCZNA BAJKA mrówki biedronki 

ROK SZKOLNY 2012/13:

Henryk Szymański Honorata Kozłowska Marek Kinecki

Jan Koza Sławomir Górny Alicja Andrys

Bozena Iwaszkiewicz